Miljö

Vi värnar om miljön i allt vi gör.

Därför väljer vi noga ut vilka produkter vi arbetar med och städar endast med miljömärka produkter. Vi återvinner allt material och skräp på ett ansvarsfullt sätt efter varje städning.